Versija drukāšanai

Gribas ticēt, ka ir pagājuši laiki, kad bijām jau aizmirsuši cits citam teikt paldies. Patiešām tagad atkal aizvien biežāk dzirdam labus vārdus no mūsu draugiem un plašākas sabiedrības. Vai dzīve un labklājība būtu tā mainījusies uz labo pusi, ka sirdis vairāk atmaigušas? Diez vai. Drīzāk pamazām visi kopā esam sapratuši gan ikdienas realitātes skarbāko pusi, gan to, ka katrs labs vārds tomēr dara šo nebūt ne vieglo ikdienu tikai gaišāku. 

LaTS pircēji itin bieži saka paldies mūsu veikalu pārdevējiem — par to ir patiess prieks. Šomēnes visam LaTS veikalu pulkam īpašu pateicību ir paudis arī Valsts ieņēmumu dienests. „Jūs esat Latvijas bagātība un spēks. Jūs esat paraugs tam, kā godprātīgi veidot un attīstīt uzņēmējdarbību (..) Mēs zinām, cik svarīga godprātīga uzņēmuma pastāvēšanai un attīstībai ir godīga konkurence, tādēļ ar savu darbu un atbalstu sekmēsim Jums līdzvērtīgu uzņēmumu skaita pieaugumu. Novēlam jums noturēt savu biznesa veiksmi un radoši kaldināt izaugsmi nākotnē,” ir rakstīts saņemtajā vēstulē. 

Paldies VID par labajiem vārdiem! No godīgas konkurences ieguvēji vienmēr būs visi un pirmām kārtām jau pircēji. LaTS veikaliem gan raksturīgs vēl kas vairāk — tie ir vieni no nedaudzajiem vietējo, Latvijas, uzņēmēju veikaliem Latvijā. Katrā LaTS veikalā un veikaliņā ir ieguldīts nevis ārzemju kapitāls, kas pelna savās interesēs, bet mūsu pašu cilvēku darbs, pūles, līdzekļi. Un nodokļi tiek maksāti tikai un vienīgi Latvijas budžetā, kas ir svarīgi. 

Vienmēr esam centušies un centīsimies, lai LaTS veikalos viss būtu vislabākajā kārtībā gan apkalpošanas, gan produktu izvēles, gan visādā citādā ziņā. Jā, arī valsts iestādes pateikts labs vārds nav lieks, tomēr vislielākais gandarījums ir par mūsu pircēju teikto paldies, ik dienas iepērkoties LaTS veikalos visā Latvijā. Ne velti daudzviet mūsu pircēji un pārdevēji cits citu jau tik labi pazīst, ka tiekas kā seni paziņas. Tā, kaimiņos dzīvojot un blakus strādājot, arī būtu jābūt, un citam cits ir jāatbalsta, kā vien var, kaut vai labu vārdu ik pa reizei no sirds pasakot. 

Paldies jums, mūsu uzticamie!

LaTS — mans piemājas veikals.