Versija drukāšanai

Distances līgums

(attālinātai preču pasūtīšanai, izmantojot tālruni)

 

Pakalpojumu sniedzējs (tekstā - Pārdevējs):

Latvijas tirgotāju savienības (LaTS) biedri, kuru rekvizīti,

adrese un tālruņi atrodami vietnē:

https://latts.lv/lv/veikali

Pircējs:

Preču pircējs, fiziska persona, kura norāda pieprasītos datus pasūtot Preces

Preces šī Līguma izpratnē ir Pārdevēja piedāvātās preces, kuru apraksts un cenas norādītas Latvijas tirgotāju savienības (LaTS) reklāmas prospektā «LaTS avīze», kā arī speciāli distances tirdzniecībai izveidotā sadaļā “E-veikals” (norādes vietnē www.latts.lv), izņemot alkoholiskie dzērieni.

Līguma noteikumi attiecināmi uz gadījumiem, kad Pircējs izdara Preču pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekli - tālruni vai e-pastu.

 1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs nodrošina pieejamību, pārdod un nodod Preces saskaņā ar šī distances līguma noteikumiem (tekstā saukts Līgums).

Preces pasūtīšana uzskatāma arī par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Līgumu un Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par Pārdevēja vietnē (www.latts.lv) norādītajām cenām.

 1. Pircējs pasūta Preces, izmantojot distances saziņas līdzekli – tālruni vai e-pastu.
 2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju, vai norāda, ka preci pats saņems mazumtirdzniecības vietā Pārdevēja darba laikā. Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.
 3. Pārdevējs ir tiesīgs paziņot Pircējam piegādes noteikumus (papildus izmaksas, piegādes termiņu utml.) un iespējamo Preces saņemšanas laiku.
 4. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas informēt Pārdevēju, zvanot vai rakstot uz Pārdevēja e-pastu.
 5. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu sniegšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde vai izsniegšana netiek garantēta.
 6. Gadījumā, ja Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē, Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircējam piegādes izdevumu un Preču apmaksu veikt kopā, pirms Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.
 7. Pasūtījumus Pircējs var veikt Pārdevēja darba laikā un Pārdevējs apstiprina pasūtījuma pieņemšanu telefoniski. Ja Pircējs nesaņem apstiprinājumu, tad pasūtījums nav pieņemts.
 8. Pircējs ir tiesīgs izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās, vai tā atbilst pasūtījumam (Preces nosaukums, skaits, derīguma termiņš un citi būtiski parametri).
 9. Gadījumā, ja pēc Preces piegādes Pircējam tiek konstatēts, ka Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Piegādes izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.
 10. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:
  1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis, nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
  2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preci un oriģinālo iepakojumu.
  3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, Pircējs sazinās ar Pārdevēju izmantojot e-pastu. Šādā gadījumā Pārdevējs nosūta Pircējam atteikuma veidlapas formu, kuru Pircējs aizpilda un nosūta Pārdevējam uz norādīto e-pastu.
  4. Pircējam ir pienākums saglabāt izsniegšanas (piegādes) dokumentus par Preces saņemšanu, un pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.
  5. Informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iegūt mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv.
  6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz atteikuma veidlapā norādīto Pircēja bankas kontu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja mazumtirdzniecības vietā (adrese Līguma rekvizītos), pamatojoties uz Pircēja atteikumu.
 11. Vidējais Preces pieejamības termiņš Pārdevēja adresē: pasūtījuma izdarīšanas dienā 2h (stundu) laikā, ja pasūtījums veikts vismaz 2h pirms veikala slēgšanas. Vidējais Preces pieejamības termiņš Pircēja adresē: 48h laikā pēc pasūtījuma veikšanas, ja Pircējs veicis priekšapmaksas rēķina apmaksu. Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircēja identitāti pierādoša dokumenta uzrādīšanu.
 12. Piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības.
 13. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas apliecināt Preces saņemšanu atbilstoši veiktajam pasūtījumam.
 14. Izvēloties Preces saņemt Pārdevēja mazumtirdzniecības vietā, Pircējs apmaksu par preci var veikt pie preces saņemšanas ar debet/kredītkarti (piem. Visa, Maestro, Visa Electron, MasterCard,) vai skaidrā naudā, par ko Pircējam tiek izsniegta atbilstoša kvīts (kases čeks). Izvēloties Preces saņemt ar piegādi Pircēja adresē, priekšapmaksu par Preci Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.
 15. Šis Līgums sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 16. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Preču sortimentu un cenas, kam var sekot vietnē: https://latts.lv, kā arī Līguma noteikumus, kuru izmaiņas pieļauj normatīvie akti. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji pārtraukt Līguma darbību, par to izvietojot paziņojumu vietnē https://latts.lv vai mazumtirdzniecības veikalā (faktiskajā adresē), vai nosūtot paziņojumu Pircējam.
 17. Pasūtot Preci, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar distances līguma noteikumiem.