Versija drukāšanai

Latvijas Tirgotāju savienība LaTS, sadarbībāar Valsts policiju izdalot 3800 atstarotāju un atstarojošuvestu lauku apvidu skolām, ir padarījusi redzamākus skolēnus Ziemera, Ļaudonas, Nīcas un Birzgales pagastā.

Vairumam lauku reģionu skolēnu ceļu uz skolu nākas mērot pa slikti apgaismotām, neapgaismotām ielām vai ceļmalām, tāpēc šogad Latvijas Tirgotāju savienība četrām lauku reģionu skolām dāvāja 3800 atstarotāju, tostarp atstarojošas vestes.

Latvijas Tirgotāju savienības un lielākāveikalu tīkla LatvijāLaTS valdes priekšsēdētājs Raimonds Okmanis paužprieku, ka labdarība kļuvusi par LaTS jubilejas tradīciju: “Pagājšgad lūdzām viesiem mūsu jubilejas ballēziedu un apsveikumu vietāierasties ar mīkstajām rotaļlietām. Arītās tika ziedotas lauku apvidu bērnudārziem. Šogad, mūsu septiņu gadu jubilejā, nolēmām, ka ziedosim atstarotājus un atstarojošas vestes, kas rūpēsies par skolēnu un bērnudārznieku drošību uz ielas.”KopumāLaTS jubilejas ballētika sadāvināts 3800 atstarotāju, kas nu nonākuši lauku reģionu skolās un bērnudārzos.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Jānis Lūks paužprieku par LaTS iesaistīšanos un sadarbību ar Valsts policiju: “Valsts policija noteikti atbalsta šādas iniciatīvas un visos gadījumos ir gatava sadarboties.Patīkami apzināties, ka bez Valsts policijas ir arīcitas organizācijas, cilvēku apvienības un vienkārši uzņēmīgi cilvēki, kam rūp gājēju drošība.”

 Gājēju izpratni par atstarotāju nepieciešamību Jānis Lūks komentēkāaizvien neapmierinošu:“Piemēram, tikai Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpotajāteritorijāvien katru dienu gājējiem tiek sastādīti aptuveni 80–90 protokoli par atstarojoša apģērba vai atstarojošas vestes nelietošanu.”

Jānis Lūks atgādina, ka kopšseptembra ir stājušies spēkāgrozījumi Ceļu satiksmes noteikumu 19. punktā, kuros teikts, ka diennakts tumšajālaikāārpus apdzīvotām vietām, kāarīapdzīvotās vietās, ja ceļšnav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali,jābūt tērptiem atstarojošāvestēvai apģērbāar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Aicinām arīskolotājus pielūkot, lai viņu audzināmie gada tumšajālaikālietotu atstarotājus, atstarojošas vestes un būtu redzami uz ceļa, kāarīautovadītājus saglabāt modrību uz ceļiem.

Birzgales pamatskolas 1.–4. klases skolēni kopāar Valsts ceļu policijas pārstāvjiem Runci Rūdi un Bebru Bruno, Birzgales pagasta priekšsēdētāju Pāvelu Kotānu, skolas direktoru Valentīnu Pastaru un LaTS direktoru Raimondu Okmani

Valsts policijas pārstāvji Bebrs Bruno un Runcis Rūdis iepazīstina Birzgales sākumskolēnus ar ceļu satiksmes noteikumiem

Pirms atstarotāju saņemšanas bērniem vajadzēja parādīt savas zināšanas par to, kāpareizi šķērsot ielu, pazīt ceļa zīmes un iepazīties ar policijas inventāru.


Nīcas pagasta bērnudārza„Spārīte”audzēkņi turpmāk pastaigās dosies atstarojošās vestēs.